Ana Menüye Geç

  Diğer Diller:   English  • Español

Diğer Özgür Bilgisayar Cebiri Sistemleri

Axiom

“Axiom genel amaçlı bir Bİlgisayar Cebiri Sistemidir. Bİlgisayar yardımıyla matematik çalışmaları yapma ve matematiksel algoritmalar geliştirme için kullanılabilir. 'Güçlü yazılmış bir dil' (strongly typed) ve matematiksel olarak 'doğru' yazılım hiyerarşisi tanımlar. Bir programlama dili ve kendi içinde derleyicisi vardır”.

Maxima'yı da içeren farklı bilgisayar cebiri sistemleri için birçok temel operatörün çevirisini Rosetta Stone ' da bulabilirsiniz.

Website: http://axiom-developer.org/

GAP

“GAP ayrık (discrete) cebir hesaplamaları, özellikle (Computational Group Theory) Hesaplamalı Grup Teorisi'ne ağırlık verir”.

Website: http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~gap/

Jasymca

“Jasymca PDA 'lar ve mobil telefonlar için geliştirilmiş sembolik bir hesap makinesi yazılımıdır. Sentaksı az-çok GNU-Maxima'ya benzemektedir.Eşitlikler, temel kalkülüs problemlerinin çözümünde kullanılabilir ve bilgisayar cebiri sistemlerinin bir kaç tipik özelliklerine sahiptir”.

Website: http://webuser.hs-furtwangen.de/~dersch

REDUCE

“REDUCE mühendisler, bilim adamları ve matematikçilerin ilgilendiği genel cebirsel hesaplamalar için kullanılan interaktif bir sistemdir.”

Website: http://reduce-algebra.com

SINGULAR

“SINGULAR polinom hesapları ile değişmeli cebir cebirsel geometri ve teklik teorisine özel bir ağırlık veren bir sistemdir.

Website: http://www.singular.uni-kl.de/

Yacas

“YACAS kullanımı kolay,genel amaçlı bir Bilgisayar Cebiri Sistemidir. Matematiksel ifadeleri sembolik olarak işlenmesinde kullanılır. Sembolik olduğu kadar Keyfi-duyarlı numerik hesapları da yapabilen bir programlama dili vardır.”

Website: http://yacas.sourceforge.net/

Diğer Özgür Yazılım Matematik Programları

ARIBAS

“ARIBAS,Pascal/Modula benzeri sentaksı ile büyük tamsayı aritmetik ve çoklu-duyarlıklı kayan-sayı aritmetiği için interaktif bir yorumlayıcıdır. Cebirsel Sayı Teorisi için OBEB, Jacobi Sembol , Rabin asal sayı testi, faktorizasyon algoritmaları (Pollard rho,elliptic curve, continued fraction, quadratic sieve) v.b hazır fonksiyonlar içerir. ”

Website: http://www.mathematik.uni-muenchen.de/~forster/sw/aribas.html

NumPy

“Python ile bilimsel hesaplamalar için gerek duyulan en temel paket NumPy 'dır. Bu paket güçlü N-boyutlu dizin objesi, sofistike fonksiyonlar,C/C++ ve Fortran kodlarını entegre eden, fourier dönüşümleri ve rasgele sayı yeteneklerinin yanında doğrusal cebir için yararlı araçlar içerir.”

Website: http://numpy.scipy.org/

Octave

“GNU Octave üst seviye bir programlama dilidir ve numerik hesaplamalar için geliştirilmiştir. Doğrusal ve doğrusal olmayan problemlerin numerik çözümleri ve Matlab ile uygun bir dil kullanarak numerik deneylerin yapılması için uygun komut satırı kullanıcı yüzü imkanı sağlar.”

Website: http://www.gnu.org/software/octave/

PARI/GP

“PARI/GP geniş ölçüde sayı teorisi hesaplamalarında kullanılmak üzere (faktörizasyonlar, cebirsel sayı teorisi, eliptik eğriler...) dizayn edilmiştir. Ancak matrisler, polinomlar, kuvvet serileri, cebirsel sayılar ve soyut fonksiyonlar gibi bir çok için de kullanılabilir. ”

Website: http://pari.math.u-bordeaux.fr/

R

“R İstatistiksel hesaplamalar ve grafik çizimleri için kullanılan özgür yazılım ortamıdır. Windows, MacOs ve bir çok Unix platformlarında kullanılabilir.”

Website: http://www.r-project.org/

Bilgisayar Cebiri Sistemleri için Bilgi