Skip to main content

  In andere talen:  English  • Deutsch  • Español  • Italiano  • Português  • Русский  • Türkçe

Maxima, een Computer Algebra Systeem

Maxima is een systeem voor het manipuleren van symbolische en numerieke uitdrukkingen, waaronder differentiatie, integratie, Taylor serie, Laplace transformaties, gewone differentiaalvergelijkingen, stelsels van lineaire vergelijkingen, veeltermen, sets, lijsten, vectoren, matrices en tensoren. Maxima levert numerieke resultaten met hoge precisie door gebruik te maken van exacte breuken, getallen met instelbare precisie en floating-point getallen met variabele precisie. Maxima kan functies en data in twee en drie dimensies plotten.

De broncode van Maxima kan gecompileerd worden op vele systemen, waaronder Windows, Linux, en MacOS X. De broncode voor alle systemen en voorgecompileerde binaries voor Windows en Linux zijn beschikbaar op de SourceForge bestandsbeheerder.

Maxima is een afstammeling van Macsyma, het legendarische computeralgebrasysteem ontwikkeld in de late jaren 1960 aan het Massachusetts Institute of Technology. Het is het enige systeem op basis van die inspanning dat nog publiekelijk beschikbaar is en met een actieve gebruikersgemeenschap, dankzij zijn open bron karakter. Macsyma was revolutionair in zijn tijd, en veel latere systemen, zoals Maple en Mathematica, werden erdoor geïnspireerd.

De Maxima tak van Macsyma werd sinds 1982 onderhouden door William Schelter tot hij overleed in 2001. In 1998 kreeg hij toestemming om de broncode onder de GNU General Public License (GPL) vrij te geven. Het waren zijn inspanningen en vaardigheid die het overleven van Maxima mogelijk hebben gemaakt, en wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn vrijwillige bijdrage in tijd en expertise om de oorspronkelijke DOE Macsyma code levend en wel te houden. Sinds zijn dood, heeft zich een groep van gebruikers en ontwikkelaars gevormd om Maxima naar een breder publiek te brengen.

Maxima wordt zeer regelmatig bijgewerkt, om fouten te verhelpen en de code en documentatie te verbeteren . We zijn blij met suggesties en bijdragen vanuit de gemeenschap van Maxima gebruikers. De meeste discussie wordt gevoerd via de Maxima mailinglijst.

Recente versies

Klik op een versie nummer aan de lijst van de belangrijkste veranderingen te zien.

5.41.0: 3 oktober 2017

5.40.0: 30 mai 2017

5.39.0: 12 december 2016

5.38.1: 12 mai 2016